Státní podpora exportu

Aktuální podpora exportu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou unií podporuje růst malých a středních podniků v České republice.
Stěžejním programem podpory je: Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, navazující na předešlý OPPIK, jehož cílem je podpora investičních projektů především malých a středních podnikatelů, preferovány jsou oblasti výzkumu a vývoje, úspory energie a ICT.
Celkový rozpočet programu dosahuje výše 79,3 mld Kč. OPTAK spadá pod působnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jednotlivé body programu ještě nebyly specifikovány. Dění ohledně programu OPTAK pro Vás budeme sledovat a aktualizovat.

Neváhejte a využijte bezplatné státní a evropské dotace. Pro více informací nás kontaktujte.