Czech Export Agency

Jste úspěšní v Čechách a chcete dále růst?

Zajišťujeme export zboží a služeb pro malé a střední podniky prosperující na českém trhu.

Vybudovali jsme obchodní zastoupení ve 55 zemích, pomůžeme i Vám…

Stovky, možná tisíce jednání v cizině, většinou úspěšných, jsou naším hlavním doporučením.

Zajistíme pro Vás přímý export, nebo Vás naučíme, jak exportovat sami. Hlavní náplní činnosti Czech Export Agency je ustavení a vybudování distributorské sítě na zahraničních trzích. S tímto procesem máme více než dvacetiletou úspěšnou praxi. Naše činnost spočívá v zajištění kompletních exportních služeb – od zpracování marketingové studie (interní i externí), volby strategie vstupu na trhvyhledání potenciálních partnerů v zahraničí až po následnou komunikaci a vedení samotného obchodu. Export zboží není snadná věc a k jeho úspěšnému provedení je nutné vše strategicky zvážit a celý postup snahy o vývoz důkladně promyslet. Vhodnou možností k nalezení a oslovení obchodních partnerů je využití dotačních programů státní podpory, např. SVV – Společná účast na výstavách a veletrzích v zahraničí, ale i dalších. S čerpáním dotačních programů máme dlouhodobě bohaté zkušenosti. V případě zájmu klienta se výstav také osobně účastníme a pomáháme mu s obchodní komunikací v cizím jazyce. Mezi naše hlavní teritoria pro export patří Evropská unie, Asie a Severní a Jižní Amerika. Ostatní regiony jsou již velmi specifické, ale ani zde není export nemožný. Pokud máte zájem o zvýšení odbytu, dosažení většího zisku či pouze chuť a touhu zkusit konkurenceschopnost Vašeho vlastního výrobku na zahraničních trzích, neváhejte nás kontaktovat. Zajištění exportu je naší činností!