Marketingové studie

Marketingové studie

Marketingové studie interní:

a) Interní analýza firmy
Chcete začít exportovat? Pak je nejdřív dobré vědět, jaké má Vaše firma šance uspět v silné mezinárodní konkurenci.
Přijedeme k Vám do firmy, projdeme jednotlivá oddělení, pohovoříme s Vámi, zjistíme silné a slabé stránky Vaší firmy a doporučíme další postup přípravy před zahájením exportu.

b) Interní analýza produktu
Jak zaručit úspěch produktu, služby na nových zahraničních trzích?
Nejdříve je dobré  poznat Vaše jednotlivé produkty:
–  zjistit v jaké části svého životního cyklu se nacházejí
–  jaké jsou jejich silné stránky v porovnání s konkurencí
–  ujasnit si, jakou politiku atributů uplatňujete (značka, obal, služby, záruky)
–  porovnat produkt se stávající konkurencí z hlediska kvality
–  zjistit jakou cenovou politiku nyní uplatňujete
Na základě této analýzy můžeme vybrat z Vašich produktů ty vhodné pro export.
Dalším krokem je pak navrhnout a ujasnit si to samé pro export – viz dále Marketingové studie externí.
Pokud se produkty výrazně liší, je nutné tuto analýzu rozdělit na více částí.

Marketingové studie externí:

a) Rozbor tržních příležitostí produktu
Hledáte nové trhy pro Vaše produkty a služby a nevíte, kde by mohly být úspěšné?
Pokusíme se pro Vás najít odpověď.
Při zpracování tohoto marketingového rozboru začneme nalezením silných stránek Vašeho produktu a k nim nalezení zemí, kde by o Váš produkt mohl být zájem a patřičný tržní potenciál. Takovéto trhy pak skýtají tržní příležitosti pro Váš produkt.
Dobrým doplňkem k tomuto úvodnímu marketingovému rozboru je podrobná studie pro konkrétní zemi (b).

b) Produktová studie pro 1 zemi v cizině
Máte hotový produkt nebo službu, který dobře prodáváte v Čechách a chcete porovnat jeho možnosti v jednotlivé konkrétní zemi, kde si myslíte, že by mohl mít úspěch?
Pak neváhejte a požádejte nás o zpracování marketingové studie tržních příležitostí na zahraničních trzích. Zjistíme Vám podrobné informace o trhu v této zemi, informace o konkurenci, o možnostech distribuce Vašeho produktu atd.
Pokud se produkty výrazně liší, je nutné tuto analýzu rozdělit na více částí.
Specializujeme se na rozvinuté trhy zemí Evropské unie, ale kontakty máme skoro po celém světě, takže můžeme zpracovat studie pro kterýkoliv trh.