Aktuálně z MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR aktuálně řeší přípravu operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027. Viz odkaz níže.


Dne 7. května 2019 proběhlo v konferenčním sále Petschkova paláce první zasedání Platformy pro přípravu operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027 (OP K), tedy budoucího operačního programu v gesci MPO. Přítomné členy úvodem přivítal předseda Platformy, náměstek ministra pro Sekci fondů EU Marian Piecha, který následně navázal prezentací, jež mapovala stav přípravy budoucí kohezní politiky s důrazem na OP K.


https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/mpo-usporadalo-1–zasedani-platformy-pro-pripravu-operacniho-programu-zamereneho-na-konkurenceschopnost-pro-obdobi-2021—2027–246258/